So sánh 2 hình thức nhận thu nhập môi giới điển hình hiện nay

Thu nhập của một môi giới viên gồm 2 phần: Lương cơ bản + % hoa hồng doanh thu phí

Thị trường môi giới BĐS chuyên nghiệp tại Việt Nam hiện chia ra 2 hình thức phân chia thu nhập điển hình giữa Sàn BĐS và môi giới viên chủ yếu xoay quanh cấu trúc của 2 phần này:

  • Điển hình 1: LCB 3 triệu + 40% hoa hồng doanh thu phí (gần như toàn bộ các đơn vị BĐS áp dụng)
  • Điển hình 2: LCB 0 triệu + 72% hoa hồng doanh thu phí (Tiên Phong House là đại diện DUY NHẤT áp dụng 72%)

Lấy ví dụ minh họa: Bán 1 bất động sản thuộc các phân khúc khác nhau:

Doanh thu phí của Sàn BĐS Điển hình 1 Điển hình 2
Bán 1 căn hộ phổ thông ~ 1 tỷ/căn 30 triệu LCB 3 triệu + 40%*30 triệu = 15 triệu LCB 0 triệu + 72%*30 triệu = 21,6 triệu
Bán 1 căn hộ trung cấp ~ 2 tỷ/căn 60 triệu LCB 3 triệu + 40%*60 triệu = 27 triệu LCB 0 triệu + 72%*60 triệu = 43,2 triệu
Bán 1 căn hộ cao cấp ~ 5 tỷ/căn 150 triệu LCB 3 triệu + 40%*150 triệu = 63 triệu LCB 0 triệu + 72%*150 triệu = 108 triệu